.

 

MOTTO: "Kdo nechce, hledá důvod,

kdo chce, hledá způsob."

 

 

Vážení přátelé,

 

tak jako každý rok, tak i letos Vám oddělení vzdělávání ČMKOS, ve spolupráci s odborovými svazy, připravilo nabídku vzdělávacích aktivit formou nyní Vám předkládaného Katalogu pro rok 2005.

 

Uplynulý rok 2004 byl rokem, kdy vzdělávání ČMKOS procházelo řadou změn. Oddělení vzdělávání ČMKOS připravilo doposud svůj nejrozsáhlejší projekt pod názvem "Účetnictví 2004". Zapojilo se do aktivit v rámci pěti mezinárodních projektů a v neposlední řadě se na základě zákona o dani z přidané hodnoty stala ČMKOS jejím plátcem (k 1. říjnu 2004). Všechny tyto aktivity měly dopady na tvorbu tohoto katalogu, který máte právě v ruce.

 

Obecně lze konstatovat, že vzdělávání a vzdělání je chápáno ze strany posluchačů, odborových svazů i ČMKOS jako priorita a ze strany vedení ČMKOS je kladen mimořádný důraz na jeho další rozvoj a naplňování odborových cílů.

 

Věřím, že nabídka pro rok 2005 dokáže oslovit co největší okruh odborářů, ale i veřejnosti k účasti na jednotlivých aktivitách a že si každý zájemce z naší nabídky vybere to, co je pro něj důležité a potřebné.

 

Závěrem chci poděkovat všem, zejména členům Poradního sboru vzdělávání ČMKOS, za podíl na přípravě nabídky vzdělávacích aktivit ČMKOS pro rok 2005

 

Mgr. Dušan MARTINEK

vedoucí oddělení vzdělávání ČMKOS

 

Praha, listopad 2004


Kompletní katalog vzdělávání


První část (A) nabízí pouze tematická zaměření v jednotlivých formách vzdělávání a bude pouze na Vás, v jakém termínu, kolikadenní a ve kterém místě na území ČR se bude Vámi zvolená aktivita konat. Při tomto řešení jsme vycházeli z Vašich požadavků z předešlých let.

Druhá část (B) nabízí klasickou nabídku kurzů a seminářů, která vychází z důsledné analýzy jednotlivých forem a aktivit, o které byl v minulosti zájem a které u Vás měly pozitivní odezvu.

Třetí část (C) nabízí možnost využití institucí v systému vzdělávání ČMKOS pro svazovou, regionální i schůzovou činnost ZO. V neposlední řadě nabízí relaxačně vzdělávací pobyty v OŠ Zlenice.


POZOR! Soutěž: Na základě zkušeností v oblasti motivace pro vzdělávání a na základě projednání v Burze ČMKOS, oddělení vzdělávání ČMKOS vyhlašuje pro I. a II. pololetí 2004 soutěž o získání ocenění účastníků vzdělávacích aktivit ČMKOS za uplynulé období.


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster