.

Složení Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů k 1. 4. 2005

 • Machátová Dana - OS VÚOK - předsedkyně Výboru
 • Jitka Šebková - ČMOS civilních zaměstnanců armády - místopředsedkyně Výboru
 •  

 • Čapková Eva - OS policie
 • Černá Libuše - OS Stavba
 • Doležalová Jaroslava - ČMOS školství
 • Dvořáková Jana - OS zdravotnictví a soc. péče
 • Hlinková Blažena - OS obchodu
 • Janáčková Eva - OS Projekt.
 • Jandová Zdena - OS UNIOS
 • Jiráková Kateřina - OS hotelů, pohostinství a cest. ruchu
 • Klucová Marie - OS peněžnictví a pojišťovnictví
 • Mašková Eva - NOS prac. potravinářského průmyslu
 • Miškeříková Eva - OS ECHO
 • Nárovcová Alena - OS TOK
 • Nováková Marta - OS občanských sdružení
 • Samková Danica - OS pošt, telekomunikací a novin. služeb
 • Šašková Dagmar - OS PGHN
 • Slavíková Marie - OS KOVO
 • Štechová Dana - ČMKOS
 • Valentová Dagmar - OS dřevo, lesy, voda
 • Náhradníci:

 • Hradílková Irena - ČMOS civilních zaměstnanců armády
 • Kopecký Václav - ČMOS civilních zaměstnanců armády
 • Chválová Jindřiška - OS zdravotnictví a sociální péče

 •   mapa serveru

  zpět   |   nahoru

  webmaster