.

Kampaň
Mezinárodní konfederace svobodných odborů (MKSO)
„Odbory pro ženy, ženy pro odbory“


V souladu se závěry 17. sjezdu MKSO z dubna r. 2000 zahájila MKSO tříletou světovou kampaň, jejímž hlavním cílem je

 • získat pro členství v odborech co nejvíce zaměstnaných žen, v celosvětovém měřítku dvojnásobit počet žen v odborech;

 • výrazně zvýšit počet žen v odborových funkcích, v rozhodovacích a řídících orgánech odborů;

 • odstraňovat překážky, které ženám brání vstupovat do odborů nebo zůstat členkami odborů;

 • více se zabývat potřebami zaměstnaných žen a zlepšovat pracovní podmínky žen;

 • prosazováním rovnosti příležitostí měnit odborovou kulturu a struktury.

 • Kampaň byla celosvětově symbolicky zahájena v 8. března 2002 při příležitosti Mezinárodního dne žen a vyvrcholí v průběhu sjezdu MKSO v r. 2004. Probíhá na všech úrovních – světové, regionální i národní. Ke kampani se připojily i mezinárodní odborové odvětvové federace, které realizují nejrůznější aktivity zaměřené hlavně na práva žen; jedním z témat kampaně je „Právo žen na důstojnou práci“.

  Na národní úrovni se zapojují konfederace, odborové svazy, regiony atd. podle možností a specifických potřeb. Snahou je oslovit co nejvíce dosud neorganizovaných žen a snažit se odstraňovat překážky, které samy ženy vidí jako důvod, proč nejsou členkami odborů.

  Výbor pro rovnost ČMKOS je plně zapojen do činnosti subregionální sítě MKSO a realizuje akce, které jsou součástí této kampaně. Např. ke kampani se přihlásil na semináři, který se uskutečnil v března 2002 a jehož tématem byla „Zdravotní péče o zaměstnance – úkoly pracovního lékařství“. Cíle kampaně prosazuje Výbor pro rovnost ve spolupráci s odborovými svazy sdruženými v ČMKOS ve své činnosti a akcích s tím, aby byly odstraňovány důvody, pro které ženy, ale i muži, nevstupují do odborů.


    mapa serveru

  zpět   |   nahoru

  webmaster