.

Exkluzivní nabídka týdeníku Sondy

Publikace nakladatelství SONDY
Nakladatelství 

 

Objednávky zasílejte na adresu:

Nakladatelství SONDY
Náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3
fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz

PŘEDPLATITELÉ TÝDENÍKU SONDY MOHOU UPLATNIT 10 % SLEVU!

POHLEDY - Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance - novinka!
Exkluzivní analýza expertů ČMKOS programového dokumentu Občanské demokratické strany Modrá šance pro ČR. Srozumitelnou formou krok za krokem odborně mapuje koncepty "originálních" řešení jednotlivých kapitol - počínaje daňovou reformou, liberalizací trhu práce, zdravotnictvím přes dopravu i kulturu. Na přesných číslech a konkrétních faktech ukazuje, že Modrá šance je šancí pouze pro mladé, zdravé a bohaté. Zajímá vás postavení zaměstnance a budoucí vývoj společnosti pod taktovkou ODS?

Formát A4, brož., 88 stran, cena 186 Kč + poštovné a balné.

Jak správně vytvářet a využívat FKSP Jak nově v závodním stravování - novinka!

Nakladatelství SONDY vydalo užitečnou publikaci k vyhláškám č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování. Renomované autorky ing. A. Libnarová a ing. M. Tláskalová z MF ČR a ing. H. Čornejová z ČMKOS připravily srozumitelné výklady k jednotlivým paragrafům vyhlášek a navíc odpovídají na nejčastější dotazy z praxe.

Brožované, 160 stran, cena 186 Kč + poštovné a balné

RÁDCE pořadatelům a vedoucím dětských táborů jako zotavovacích akcí pro děti - novinka!
PhDr. Petr BEROUŠEK

Knížka je určena nejen vedoucím a provozovatelům táborů, ale i rodičům dětí, kteří se po přečtení stanou jejich kompetentnějšími partnery. Přináší komplexní pohled na danou problematiku, včetně příslušných vyhlášek a vzorů potřebných dokumentů, např. potvrzení o bezinfekčnosti, očkovacího průkazu a dalších

Brož., formát a, 168 stran, cena 138 Kč + poštovné a balné.

Zaměstnanecké benefity čili sociální fond v praxi
PhDr. Vladimír Pelc

Ojedinělá publikace na českém trhu, určená zaměstnavatelům, zástupcům zaměstnanců v komerčním sektoru hospodářství, účetním, daňovým specialistům, auditorům. Obsahuje základní náležitosti sociálního fondu zaměstnavatele v podnikatelské sféře, včetně daňových a odvodových režimů jednotlivých plnění z tohoto fondu.

Brož., formát A5, 176 stran, cena 272 Kč + poštovné a balné

Zákony o bydlení
Ing. Karel Hanauer, JUDr. Jitka Kocianová, JUDr. Stanislav Křeček, Ing. Milan Taraba

Nakladatelství SONDY připravilo ve spolupráci s odborníky ze Sdružení nájemníků ČR novinku - Soubor všech právních předpisů vztahujících se k bydlení, pro nájemníky, družstevníky i majitele domů. Obsahuje základní právní předpisy, které platí pro oblast bydlení a významně napomohou občanům orientovat se ve složité problematice bytového práva.

Brož., formát A5, 352 stran, cena 293 Kč + poštovné a balné

Nové účetnictví pro odborové organizace
Účetní kniha 126 Kč

Nové účetnictví pro odborové organizace s uživatelskou příručkou k SW-ABRA G2 pro odborové organizace 350 Kč

CD-ROM ABRA G2 pro odborové organizace 1 462 Kč

Zákoník práce s účinností od 1.3.2004 a další pracovněprávní předpisy
JUDr. Marcela Kubínková a kol.

Nakladatelství SONDY pro vás vydalo euronovelu zákoníku práce, které porozumí i každý "neprávník"! Najdete zde nejen úplně znění zákoníku práce s podrobným výkladem novelizovaných ustanovení ZP, ale navíc texty nejaktuálnějších pracovněprávních předpisů - například prováděcí nařízení k ZP, novelu zákona č. 312/2002 Sb. A další.

Rozsah 360 stran formátu A5, cena 386 Kč + poštovné a balné

Sebeobrana zaměstnance aneb Jak přežít v zaměstnání
JUDr. Marcela Kubínková a kol.

I když většinu trumfů v pracovněprávních vztazích drží v rukou zaměstnavatel, nemusíte s ním pracovněprávní "hru" prohrát! Knížka přináší jednoduché a srozumitelné rady pro příběhy všedního dne, které pomohou řešit problémy se zaměstnáním nebo zaměstnavatelem. Uvádí příběhy ze života, může se stát i "biblí" nejširšího okruhu čtenářů, zejména zaměstnanců, členů a funkcionářů odborových organizací, ale i manažerů, personalistů, podnikatelů

Brožované, formát A5, 152 stran, cena 138 + poštovné a balné

Zákon o uznávání odborné kvalifikace s komentářem
Mgr. Lenka Pavelková

Absolutní novinka, která je upravena obecným systémem Evropského společenství pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací, se v současnosti v ČR týká více než 600 povolání. Exkluzivně pouze v nakladatelství SONDY!

Brožované, formát A5, 120 stran, cena 278 Kč + poštovné a balné

Zákon o úřednících územních samosprávných celků
Úplné znění s exkluzivním výkladem s aktuálním dodatkem

Publikace obsahuje podrobné vysvětlení nové právní úpravy postavení úředníků územních samosprávných celků v pracovněprávních vztazích. Je určena především současným i budoucím úředníkům, zejména tajemníkům obecních a městských úřadů a magistrátů, ředitelům KÚ, starostům, místním zastupitelům, členům i funkcionářům odborových organizací, všem, kteří se budou prováděním nového zákona v praxi zabývat. Kolektiv renomovaných odborníků z MV ČR - M. Korotvičková, J. Onisko - a M. Kubínková, V. Samek z ČMKOS opatřili jednotlivá ustanovení podrobným, praktickým výkladem včetně aplikace zákoníku práce.

Brožované, formát A5, 216 stran, cena 247 + poštovné a balné

Zákon o vodách s komentářem
(Euronovela - 3. vydání se změnami)

Důvodem k třetímu vydání je skutečnost, že od 23. ledna 2004 nabyla účinnosti novela - zákon č. 20/2004 Sb., což s konečnou platností zajistilo úplnou slučitelnost naší vodoprávní legislativy s předpisy ES. Kromě komentářů nově zpracovaných k "euronovele" upravili odborníci z Ministerstva zemědělství ČR i komentáře z předchozího vydání s cílem zkvalitnit argumentaci a upřesnit formulace k jednoznačnosti výkladu.

Brožované, formát A5, 400 stran, cena 386 + poštovné a balné

Jak trvale zhubnout a nehladovět

PaedDr. Hana Čechová

Autorka využila svých dlouholetých zkušeností a připravila již třetí knížku o správné výživě a aktivním přístupu k životu. Text rozdělila do tří základních okruhů - Kila navíc a co s nimi, Báječná regenerace a Vytvarujte svoje tělo. Tato část je doplněna instruktážními fotografiemi. Neocenitelným pomocníkem se vám pak stanou vyjímatelné tabulky - 32 stran podrobně "zmapovaných" produktů na českém trhu, včetně například jejich glykemického indexu.

Brožované, formát A5, 135 stran + tabulky, cena 168 Kč + poštovné a balné