.

Přehled regionálního právního poradenství ČMKOS

 

 

>>> Přehled středisek RPP ČMKOS a jejich úředních hodin platný od 1. 11. 2007 <<<

  1. Úřední hodiny střediska RPP Plzeň po dobu nemoci JUDr. Hugrové, právničky RPP ČMKOS Plzeňské oblasti.
  2. Úřední hodiny střediska RPP Karlovy Vary po dobu nemoci JUDr. Hugrové, právničky RPP ČMKOS Plzeňské oblasti.

 


REGIONÁLNÍ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ ČMKOS V ROCE 2007

Žádanka o právní pomoc pro střediska RPP ČMKOS

Činnost středisek RPP ČMKOS v roce 2006


Regionálního právního poradenství ČMKOS .

Poradenská střediska začala být zřizována z rozhodnutí ČMKOS již v roce 1990. V prosinci 1994 schválil Sněm ČMKOS Zásady poskytování Regionálního právního poradenství ČMKOS a tato střediska zařadil jako součást organizační struktury ČMKOS, nikoli však s právní subjektivitou. Střediska RPP proto podléhají přímo ČMKOS a rada konfederace rozhoduje o jejich zřízení či zrušení.

 

Přijaté Zásady RPP upravují postup při právní pomoci zastoupení před soudem a stanovují rozsah činnosti středisek RPP, jejímž základem je poskytování bezplatného právního poradenství odborovým svazům a jejich členům.

 

Regionální právní poradenství obsahuje:

 

Regionální právní poradenství se poskytuje odborovým svazům sdruženým v ČMKOS a jejich členům zdarma na základě předložení žádanky o právní pomoc.

Střediska RPP působí také v oblasti vzdělávání, např. při lektorské činnosti, s cílem zvýšit právní vědomí funkcionářského odborového aktivu a schopnost uplatňovat platné právní předpisy při odborové práci.

 

Celkem je zřízeno 7 stálých pracovišť RPP rozmístěných po celé republice. v krajských městech. Tato pracoviště ve své většině zabezpečují pomoc středisek i v dalších místech prostřednictvím výjezdů pracovníků dle stanoveného harmonogramu. Touto službou je pokryto dalších 22 míst v republice. Jedná se především o větší centra.

 

V případě problému se zaměstnavatelem navštivte střediska Regionálního právního poradenství ČMKOS, která jsou tu pro Vás

 

Další informace: Útvar regionální politiky ČMKOS - 234 462 456

 

 


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster