.

Výzva zaměstnavatelům působícím na území ČR

Vzhledem k mimořádným katastrofickým důsledkům záplav, obrací se Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR na zaměstnavatele se žádostí, aby poskytli dle možností svým zaměstnancům, které postihly záplavy, pracovní volno z důležitých osobních důvodů. Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s ČMKOS vyzývají zaměstnavatele i odborové organizace, aby náhradu mzdy v případě tohoto volna řešili dodatky ke kolektivním smlouvám, případně vnitřním předpisem zaměstnavatele.

 

V Praze dne 20. 8. 2002

 

Ing.Stanislav Kázecký, Csc. v.r. prezident
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Milan Štěch v.r.
předseda
Českomoravská konfederace odborových svazů


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster