.

 

Právě vyšlo první číslo nové edice Sond
 

 

 

Publikaci si můžete objednat na adrese:
Sondy, nám. W. Churchilla 2, 113 59, Praha 3
nebo na tel .: 234462328, či faxem: 234462313,
nebo e-mailem: sondy@cmkos.cz

Cena publikace je 95,- Kč

Předplatitelům týdeníku Sondy je poskytnuta výrazná sleva.

 


 

Změna vydavatelských podmínek periodika ČMKOS

V souvislosti se schvalováním rozpočtu ČMKOS na rok 2002 došlo k výraznému snížení částky, kterou ČMKOS dotovala vydávání revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii Pohledy. Bylo zrušeno systemizované místo editorky a vydávání Pohledů bylo převedeno do vydavatelského servisu SONDY spol. s r. o. Výraznou část nákladu sponzoroval OS KOVO, který pro rok 2002 rovněž z úsporných důvodů toto sponzorství zrušil.

Vydávání Pohledů bylo zahájeno v roce 1993 s cílem poskytnout odborům myšlenkovou
a teoretickou výzbroj, získávat autory z oblasti vědeckých a politologických sfér a institucí a tím dodávat odborům image respektované a společenské síly.

Vydávání Pohledů v dosavadní podobě není z uvedených důvodů realizovatelné. Nebylo by však prozíravé přetrhat spolupráci s řadou významných intelektuálů, sociologů, odborníků a tvůrců veřejného mínění a ztratit možnosti prezentovat odborový náhled a odbornou argumentaci.

Oddělení makroekonomických analýz a prognóz a vydavatelství a nakladatelství SONDY proto navrhují zcela nové koncepční řešení.

Pohledy se stanou samostatnou ediční knižní řadou SOND, vedle Edice Paragrafy do kapsy vznikne Edice Studie – Analýzy – Prognózy bude vycházet nejméně 2x ročně pod názvem POHLEDY, Edice S-A-P. Knižní formát A5 publikace, bude obsahovat pouze odborové analýzy, prognózy, rozbory, průzkumy. Distribuce bude realizována podle aktualizovaného adresáře pro Pohledy, (přibližný náklad 700 výtisků). Zadní barevná strana obálky bude sloužit ke sponzorské prezentaci, či případné reklamě.

Stávající okruh autorů – přispěvovatelů Pohledů bude využívám k populárně-odborné publicitě ve speciální celostránkové rubrice týdeníku SONDY Diskuse – názory – polemika a v monotematicky zaměřených stranách k aktuálním problémům. Obdobný materiál byl například publikován v SONDÁCH v souvislosti se III. sjezdem ČMKOS, známé osobnosti z oblasti sociologie, filozofie
a politiky se vyjadřovali k tématu „Jak vidíte roli odborů v 21. století“.

Tato změna koncepce umožní prezentovat intelektuální okruh osobností sympatizujících s odbory populární formou v týdeníku SONDY a nová ediční řada publikací bude výlučně sloužit k propagaci teoreticko-odborného zázemí ČMKOS. Podle zaměření, bude Radě ČMKOS navrhována prezentace publikací Edice S-A-P současně s uspořádáním odborných seminářů ve spolupráci s Nadací F. Eberta. Předběžně jako první publikaci Pohledy – Edice SAP, plánujeme téma Stínová ekonomika v ČR.

 

Jana Kašparová,
šéfredaktorka týdeníku SONDY

Martin Fassmann
ved. odd. makroekonom. analýz a prognóz

 

 


Archiv Pohledů v elektronické podobě (ve formátu PDF)

Rok 2001

číslo 6 obsah
číslo 5 obsah
číslo 4 obsah
číslo 3 obsah
číslo 1,2 - 2.část obsah
číslo 1,2 - 1.část

Rok 2000

číslo 2
číslo 3,4
číslo 5
číslo 6


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster