Stránky Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu byly přesunuty na adresu www.ospvv.cz