.
Adresář členů předsednictva MAUZ

 

Jiří Šafář - předseda - OS obchodu
Dům odborových služeb
Palackého nám. 21
771 35 Olomouc
tel. i fax: 068/ 541 3463
mobil: 0606/ 413 601
E-mail: jsafar@cmail.cz

Bc. Dagmar Šašková - tajemnice - OS PHGN
Dům odborových svazů Praha
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3 - Žižkov
tel.: 02/ 2446 2682
E-mail: Saskova.Dagmar@cmkos.cz

Ing. Jaroslav Černý - člen OS energetika
SOU energetické
Vejprnická 56
318 02 Plzeň
tel.: 019/ 287 478
mobil: 0602/ 101 917
E-mail: souenel@pilsedu.cz

 

Josef Velík - člen
SOŠ a SOU
Hradební 1029
503 03 Hradec Králové 3
tel.: 495 537 517
fax: 495 538 322 velik @ hradebni.cz

 

Marie Fuksová - členka
SOU Stochov
J. Šípka 187
273 03 Stochov
tel.: 312 651 269
fax: 312 651 338

 

Pavel Miketa - člen ČMOS školství
ISŠT
1. máje 2
789 85 Mohelnice
tel.: 0648/ 430 072

Bc. Jan Šindelář - OS doprava
Týnská 363
373 41 Hluboká n.Vlt.
tel.: 038/ 731 6372
fax.: 038/ 731 2722
mobil: 0602/ 416 479

Zdeněk Václavík - OS stavba
SOU, OU a U
Zelený pruh 1294/ 50
147 08 Praha 4
tel. 02/ 4446 2838, 4446 1551-9
fax: 02/ 4446 0107

 

Mgr. Dušan Martinek - koordinátor za ČMK OS
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. 234 462 572
martinek.dusan@cmkos.cz

 

Odborové svazy sdružené v Mezisvazové asociaci učňovských zařízení

1. Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu /OS PHGN/
předseda : Bc. Jan Sábel

2. Odborový svaz kovoprůmyslu /OS KOVO/
předseda: Ing. Jan Uhlíř

3. Odborový svaz energetiky a chemie /ECHO/
předseda: JUDr. Zdeněk Černý

4. Odborový svaz pracovníků ve stavebnictví /OSS/
předseda: Stanislav Antoniv

5. Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb /OS PTNS/
předseda: Zdeněk Šámal

6. Odborový svaz pracovníků obchodu /OS PO/
předseda: Alexandr Leiner

7. Odborový svaz pracovníků v dopravě /OSD/
předseda : Jiří Kolář

8. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství ČR /OS DLV/
předseda: Ing. Rudolf Kyncl

9. Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy / NOS PPP/
předseda: Karel Novotný

10.Českomoravský odborový svaz pracovníků školství  /ČMOS školství/
předseda: Mgr. František Dobšík

 11. Českomoravský odborový svaz pracovníků pohostinství, hotelů a cestovního ruchu /ČMOS PHCR/
předseda: PHDr. Dagmar Gavlasová


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster