.

 

Stručná charakteristika Všeodborového archivu ČMKOS

Posláním Všeodborového archivu je shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archivní materiál, dokumentující vývoj odborového hnutí v českých zemích (resp. Československu).

Všeodborový archiv slouží praktickým potřebám ČMKOS, svazů i základních odborových organizací (např. při dohledávání majetku, zjišťování dřívější organizační struktury nebo dokumentaci již učiněných rozhodnutí), vyřizuje oprávněné dotazy státních a jiných organizací, vychází všemožně vstříc zájemcům o dějiny odborů.

Všeodborový archiv se podílí na všestranné propagaci českého odborového hnutí; představuje rovněž jediné pracoviště, které se soustavně zabývá studiem historie odborů v českých zemích.

Fondy Všeodborového archivu představují unikátní svědectví o životě českého národa v moderní době, osvětlují politiku, sociální i kulturní vývoj. Tato skutečnost vedla k tomu, že archiv byl zařazen do kategorie archivů zvláštního významu (kam patří např. Archiv Národního muzea, Akademie věd, Kanceláře presidenta republiky apod.)

S Všeodborovým archivem je spojena také Studijní knihovna odborů, která nabízí přibližně 130000 svazků knih, zaměřených na problematiku dějin odborů, hospodářství nebo sociální politiku.

 
Základní informace

Všeodborový archiv i Studijní knihovna odborů jsou umístěny v druhém patře budovy DOS v místnostech 219 (vedoucí), 229 (archiv), 227 (knihovna).

Telefonické spojení: 234462727 a 234462720 (archiv), 234462732 (knihovna).

E-mail: pokorny.jiri@cmkos.cz (archiv), kurkova.hana@cmkos.cz (knihovna).

Výpůjční doba: každý pracovní den od 9 do 14 hodin s přestávkou od 11 do 12 na oběd a vyhledávání materiálů v depozitáři; případně též podle dohody.

 

Archivní správa Ministerstva vnitra ČR


  mapa serveru

zpět   |   nahoru

webmaster