« zpět

Hlavní stránka

Vážené dámy a pánové,
vážené kolegyně a kolegové,
milí přátelé,

            rok 2007 se nám přesunul do druhé poloviny a nám opět připadá úkol, kterým se pokusíme oslovit Vás členy odborových organizací, odborových svazů a ČMKOS, ale i Vás všechny zaměstnance, kteří máte zájem o zvyšování svých osobních znalostí a dovedností. Proto překládáme nabídku na II. pololetí 2007, zpracovanou Oddělením pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS.

            Tak jako každé pololetí tak i nyní se musím omluvit všem, kteří zaslali přihlášku na některou s aktivit za to, že přes malý zájem ostatních  se aktivita nemohla uskutečnit. Věřte, že celé oddělení dělá vše proto, aby byl každý z Vás, kdo odešle přihlášku, co v největší míře uspokojen.

            II. pololetí 2007 je obdobím kdy ukončujeme 4 evropské projekty a náročnost administrativy těchto projektů se nutně promítá i do počtu nabízených aktivit. Dále pak v tomto pololetí bude opět kulminovat projekt ČMKOS a sociálních partnerů formou konání 200 seminářů k problematice pracovního práva a sociálního dialogu (viz. Aktualita).

I přes toto obrovské zatížení Vám nabízíme semináře v těchto oblastech:

  • BOZP a prevence stresu na pracovišti
  • Hospodaření odborových organizací
  • Umění argumentace a přesvědčování
  • Získávání nových členů
  • Manažer pro společenskou odpovědnost organizací

Jsou to oblasti, které jsou neustále v hledáčku Vašeho zájmu a stále vykazují požadavek na jejich uskutečňování.

            V rámci  udržitelnosti projektu, který jsme ukončili ve spolupráci s Českou společností pro jakost, vývoj modulárního vzdělávacího programu „Společenská odpovědnost organizací“ také nabízíme zájemcům možnost, získání certifikátu „Manager pro společenskou odpovědnost organizací“.

            Od 1. 8. 2007 je nedílnou součástí naší nabídky i  nabídka poradenství v oblasti korespondenční  a e-learningové formy vzdělávání, prostřednictvím Poradenského centra. Informace najdete na této stránce ve sloupci „Poradenské centrum“.

            Vážení přátelé,
jsme si vědomi, že i vy jen těžko hledáte čas pro účast na těchto aktivitách, ale současně věříme, že najdete prostor a najdete tento čas na účast v právě těchto seminářích.

 

                                                                                  Mgr. Dušan Martinek
vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost